Psikoloji Nedir? Psikoloji Hakkında Bilinmesi Gereken Bilgiler


Psikoloji Nedir? Psikoloji Hakkında Bilinmesi Gereken Bilgiler


Psikoloji, zihinsel süreç ve davranışların bilimsel çalışmasını içeren bir akademik ve uygulamalı bir bilim dalıdır. Psikologlar algı, dikkat, duygu, kişilik, davranış ve kişiler arası ilişkiler gibi olguların üzerinde çalışırlar.
Psikoloji aynı zamanda aile, eğitim, işi gibi günlük yaşam da dahil olmak üzere, bu tür bilgilerin insan faaliyetlerinin farklı alanlarına uygulanması ve akıl sağlığı sorunlarının tedavisi ile ilgilidir. Psikoloji, davranış bilimleri ’nden (sosyal ve doğal bilimleri kapsayan geniş bir bilim dalı) biridir. Psikoloji, zihinsel işlevsellik kavramlarına fizyolojik ve nörolojik süreçleri dahil ederken, insanın sosyal dinamizmdeki oynadığı rolü anlamaya çalışır. Psikoloji; insan gelişimi, spor dalları, sağlık, endüstri, hukuk ve maneviyat gibi alanlar ile ilgilenen çalışma ve uygulamaların birçok alt dalını içerir. Psikoloji; bilinç, davranış ve sosyal etkileşimi tanımlar ve açıklamaya çalışır. Ampirik psikoloji,öncelikli olarak insan tecrübesini ve davranışını asıl olduğu gibi açıklamaya çalışır. 1980 ‘lerden beri pskoloji, bilinç ve beyin veya sinir sistemi arasındaki ilişkiyi incelemeye başladı. Bilinç ve beyin sistemi arasındaki etkileşim hala net değil: bilinç mi zihin durumlarını etkiliyor.

Yorum Gönder

0 Yorumlar