Satanist Ekolleri (Türleri) Nelerdir?

 


Satanist Ekolleri (Türleri) Nelerdir?


Ortaçağ Satanizm Nedir?

Ortaçağ Avrupasındaki Satanizm. O dönemlerde Satanizm diye bir isim ortalarda görünmese de Pagan dinlere bağlı olan, Eski ayinleri yapan ve tanrılarını kutlayanları Kilise, Şeytan’a tapar olarak nitelendirirdi. Apayrı bir ekol olmasına rağmen Witchcraft Şeytan tapımı ile birleştirilmiş ve Witch’ler Şeytan’la anlaşma yapmışolarak kabul edilip, işkence altında öldürülmüşlerdi.

Hristiyan Şeytanına Tapanlar Nedir?

Bu ekol Şeytan’ı, yukarda “Hristiyan Şeytan’ı” ve Geleneksel Şeytan kavramları olarak gördüğümüz gibi kabul ederler. Ayinlerinin ana yapısı Hıristiyan kilisesinin Aşai Rabbani ayinini çarpıtmak, Kilise
ve İsa’ya küfredip aşağılamak üzerine kuruludur.

Modern Satanizm Nedir?

Modern Satanizm’in en başta gelen öncülerinden biri de Anton Le Vay’dır. Modern Satanizm’de genel olarak tek bir varlık olarak mevcut olan bir Şeytan kabul edilmez. Şeytan’ı, İnsanın içindeki istekler, Dinsel ve ahlaksal baskılardan kurtulma meyli ve isyan duygularının uyanışı gibi şeyler için birleşik bir sembol olarak kabul ederler.

Kötülüğe Tapanlar Nedir?

Bu kesim daha değişik yapıdadır. “Genel olarak çok sorunlu kişilerden oluşan topluluklardır” demek yanlış olmaz. Aslında kendilerini “Kötülüğe tapanlar” diye tanımlamazlar da. Bu isim benim kullandığım bir deyim. Bu insanlar genel olarak, insan kurban etme, cinayet, hayvanlara ve insanlara işkence, tecavüz ve kötü olarak nitelendirilen herşeyi uygularlar. Ayrıca bu kesim içinde herhangi bir Satanist ayin yapmayan hatta kendisini Satanist olarak nitelendirmeyen guruplar da vardır. Bu tür Satanizm kitabımızın inceleme alanı dışında tutulmuştur. Çünkü anlatılabilecek elle tutulur bir ayin veya felsefeleri yoktur. Sadece bu tür kişilerin yaptıkları ayinlerde 60000’den fazla insanın öldürüldüğü resmi kayıtlara geçmiştir.

Spiritual Satanizm Nedir?

Spiritual satanizm, teistik satanizmin alt kollarından birisidir. İçerisinde kara büyü ve çeşitli ritüeller barındırmaktadır.Okültizm ve maji ile yakın ilişki içerisindedir.

Spiritual satanizm, ruhani bir boyutta yaşadığına inanılan şeytan ile iletişim kurma, ondan yardım isteme veya şeytana tapınma gibi eylemleri de barındırır. Spiritual satanistlerin çoğunluk bir kısmı; Şeytan’ı bilge, insanlara yol gösterici ve dost bir varlık olarak görmektedir.

Ateistik Satanizm Nedir?

Ateistik satanizm kavramı ilk olarak 1966 yılında Anton Szandor LaVey ile ortaya çıkmıştır.

Ateistik satanizm, Şeytan’ın yüceltildiği, ancak Şeytan’ın sembol veya bir öğreti olarak kabul edildiği satanizm türüdür. Şeytan’ın ruhani varlığına inanılmaz.

Laveyan Satanizm Nedir?

LaVeyan satanizm, ateizm ve materyalizm temelli bir inanıştır. Felsefi yönden: bireycilik, egoizm, kısasa kısas ve belirli sınırlar dahilinde hazcılığı savunmaktadır.

LaVeyan satanistler birer ateisttir, ve Şeytan’ın varlığına inanmazlar Şeytan’ın varlığına inanmadıkları gibi, “Tanrı, Ruh, Büyü, Cennet, Cehennem” gibi doğaüstü kavramların hiçbirine inanmazlar. Laveyan satanistler materyalisttir. Metafizik kavramların hepsini reddederler.

LaVeyan satanizm, Şeytan kavramını doğa üstü bir varlık olarak kabul etmez. Şeytan’ı felsefi bir öğretmen, bir figür veya bir sembol olarak kabul eder. LaVeyan satanistlere göre, Şeytan; insanın vahşi doğasını temsil etmektedir. Şeytan, insanın içindeki hayvani duyguları, içgüdüleri ve dürtüleri temsil eder. İnsanlar içlerindeki bu içgüdüleri temel alarak yaşamalıdır. LaVey’e göre: İnsanlar tarafından uydurulan “Tanrı” kavramı bunları yasaklamıştır, ve günah olarak kabul etmiştir. Şeytan simgesi bunun tam zıttını oluşturmaktadır. Satanist bir birey, Şeytan’ın temsil ettiği bu kavramlara göre yaşamalıdır.

Kara Ayin Nedir?

Kara Ayin (Black Mass), Kilise için bütün Satanik, kötücül törenlerin en güçlüsü ve Hıristiyan itikadı ile ahlak kurallarının reddedilişinin en son fiilidir. Ayin bir çocuk kurban etmeyi ihtiva eder. Bu da Şeytan’la senkronize olmanın ve ona biat etmenin en son aşamasıdır. Kara Ayin, Hıristiyan Ortodoks kilisesinin Aşai Rabbani ayinine yüz seksen derece zıttır. Mihrap ç*pl*k bir kadının vücududur. Büyük bir haç ya kırık olarak veya, daha genel şekilde başaşağıya durumda bulunur. Aşai Rabbani ayinindeki kutsal şarap konulan kadeh, sidik ve sperm ile doldurulur. Kiliseden alınan kutsal ekmeğe tükürülür ve ayaklar altında çiğnenir. Bütün imkanlar kullanılarak mümkün olduğu kadar kirletilir. Merasim siyah renkli mumlarla aydınlatılır ve tütsüler iğrenç kokuludur. Çoğu zaman evham ve halüsinasyonlara, haydi bu iki deyimi eski Türkçe’ye tam olarak hakim olmayan gençler için biraz açalım. Yani kötü sanrılar ve hayallere sebep olan bohurlar yakılır. Ritüeli idare eden rahip siyah bir cüppe giyer. Rahibin ç*pl*klığının görünmesi için cüppenin önü açıktır. Başrahip yakarışını tecvid (Belli bir makama bağlı olarak müzikal şekilde. Mesela Kur-an’ın sesli olarak okunuşu gibi) ile okurken müridler küfürler ve hayvan sesleri ile mukabele ederler. Ayinin zirvesinde küçük bir çocuğun gırtlağı kesilir ve kanı tutulan kadehte toplanır. Bundan sonra başrahip mihrap olarak kullanılan kadınla çiftleşir ve diğer müridleri de kendiaralarında serbestçe cinsel ilişkiye girmeye teşvik eder. Bu şekilde diğer müridlerin de çiftleşmeleri ile ayin son bulur. Kara Ayin, dikkatli aşamalarla idare edilir. Olay, rahip ve müridlerin hislerini uyarıp serbest bırakacak şekilde tasarımlanmıştır. Kara Ayin’in en makbul şekli rahibin gerçek bir katolik papazı olduğu zamanlardır. Dualar Şeytan’a yöneltilir. Ondan güç almak ve onu memnun etmek gayesi taşınır. Böylece Şeytan’ın teveccühü kazanılır. Kara Ayin Hıristiyan kaynaklıdır. Ortodoks faaliyetlerinin kirletilmesine odaklanmıştır. Günümüzde de, dinsel ayinleri küçük düşüren ayinler hala Kara Ayin prensipleri ile yapılırlar.

Yukarda, o dönemlere ait olan ve bu dönemlerde de hala süren kara ayinlerin genel yapısını gördük Fakat Satanizm diye bir isim ya da inanç sistemi hala ortalarda yoktu. Her ne kadar Fransa’da XIV Louis  döneminde 1670’li yıllarda kralın metresi olan Madame de Montespan ve Abbe Guiborg tarafından tarafından bir çok çocuğun kurban edildiği, Şeytan’a yönelik Kara Ayinler yapılmışsa ve o dönemlerde yapılan başka Kara Ayinler varsa da bu uygulamalar Satanizm, yani şeytan tapımı anlayışı ile değil, Kara Büyü olarak yapılmaktaydılar. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar