Satanizm Nedir?

 Satanizm Nedir?

Satanizm, Şeytan’ı veya şeytan simgesini yücelten, ve bazı mezheplerinde şeytana tapmayı emreden öğreti.

Satanizm, teistik satanizm ve ateistik satanizm (Laveyan satanizm) olmak üzere ikiye ayrılır. “Teistik satanizm” Şeytan’ın ruhani varlığına tapınılan, orta çağ kökenli satanizm türüyken; “ateistik satanizm” şeytan’ın sembol veya felsefi bir simge olarak kabul edildiği, ve bu simgenin dini inançlar başta olmak üzere; ortak değerlere karşı yüceltildiği satanizm türüdür.

Ters dönmüş haç, günümüzde satanizmin sembollerinden biri olarak kullanılmaktadır.

Bir diğer önemli sembolü ise Baphomet’tir daire içerisinde ters yıldız çizilerek ifade edilir.Baphomet veya Bafomet, 14. yüzyıl başlarında Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilen Tapınakçıların taptığı iddia edilen şeytanî figürdür.Ateistik satanizm, ABD’li Macar asıllı Anton Szandor Lavey tarafından kurulan Şeytan Kilisesi ile ortaya çıkıp şekillenmiştir.

Türkiye genelinde Satanizm denilince akla gelen şey, garip kıyafetler giyip dövme yaptıran ve metal müzik dinleyen gençler ve Şeytana tapınmadır fakat bahsedilen satanizm hangi Satanizm’dir? Bu iyi bir sorudur çünkü günümüzün dünyasında Satanizm artık değişik şekillerde tasnif edilmiştir. Aslında, dünya çapında bakılırsa, bizde zannedildiğinden daha yaygındır. Nasıl ki, Müslümanlık’ta değişik mezhepler ve her mezhebin içinde değişik tarikatlar, değişik felsefeler varsa Satanizm’de de değişik ekoller vardır. Bazı noktalarda hepsi buluşuyor olsa da Tek bir Satanist felsefe yoktur. Günümüz Satanist ekolleri en kaba şekilde aşağıdaki gibi ayırmak mümkündür.

Yorum Gönder

0 Yorumlar